Er is een lerarentekort. Kwaliteit in onderwijs staat onder druk. Dit doet een groot beroep op de lerarenopleiding dat we moeten blijven gaan en staan voor de kwaliteit van de leraar. Opleiden voor de toekomst appelleert aan onze eigen professionaliteit en ons professionaliseren: Niet alleen opleiden maar ook professionaliseren voor de toekomst
Laat me een voorbeeld geven van een perspectief op professionaliseren… of: Wat zie ik gebeuren in de lerarenopleidingen…
Er verandert zoveel, we springen op de kar. Teamteaching en lesson study komen langs en krijgen voortaan een plek in het curriculum. We richten nieuwe werkgroepen op. Daar wordt een stukje visietekst bij geproduceerd, bovenop de eerdere visie. Een kritische noot over een versnipperde visie horen we even niet. We zijn mee – nu!
Teach-as-you preach, gaan we ook zelf als opleiders met teamteaching en lesson study aan de slag binnen teams.  Het is moeilijk om momenten voor gezamenlijke overleg te vinden. We bouwen wat op, maar waar is het naartoe? De hectiek van de dag haalt ons in.  We slagen er niet in om het spanningsveld tussen onze dagelijkse praktijk en onze rol als onderzoekende professional te overbruggen. Het engagement is er ten volle, maar we blijven hangen in professionalisering in de marge
Een ander perspectief, dat ik ook steeds meer zie gebeuren…
Als team staat ons ethisch kompas gericht op het omarmen van diversiteit. Ons gemeenschappelijk doel is om alle studenten maximale kansen te bieden. We willen nog meer inspelen op verschillen tussen studenten. Met dat doel voor ogen bereiden we samen onze leeromgeving voor, brengen het in de praktijk en gaan na wat precies werkt en wat niet. We noemen het “lesson study” en “team-teaching”. Zo leren we het best, van en met elkaar.  Dit helpt ons om onze visie te realiseren.  Onze visie, dat is een langetermijnvisie.
Er verandert zoveel, daarom moeten we een houvast hebben:  ons ethisch kompas. Het helpt ons om onderbouwde keuzes te maken. Keuzes die het leren van onze aspirant-leraren en hun toekomstige leerlingen, maar ook ons leren bevorderen. Als team weten we waarvoor we staan.
Deze manier van werken haalt professionalisering uit de marge, en brengt het naar de kern van ons beroep: de lerarenopleider als lerende professional.

 

Laten we investeren in professioneel kapitaal waardoor we kunnen blijven groeien als lerarenopleiders, als team en al beroepsgroep. Dat vergt bewuste beleidskeuzes die professionalisering plaatsen in de kern van het prachtige beroep van lerarenopleider. Alleen zo kunnen we blijven staan voor kwaliteit.

Inge Placklé, voorzitter VELOV
(uit de toespraak op het VELON / VELOV Congres 2019 te Breda, samen met Miranda Timmermans, voorzitter Velon)