Leergemeenschap Diversiteit en Burgerschap

De superdiverse samenleving nodigt uit om met een breed en open blik het ‘leren’ van de toekomstige leraren te benaderen. Tegelijk voelen lerarenopleiders – en leraren – de hoge verwachtingen vanuit de samenleving. De Vlaamse Leergemeenschap ‘Diversiteit en Burgerschap’ heeft als doel lerarenopleiders samen te brengen, expertise en good practices uit te wisselen aangaande diversiteit en burgerschap. Via de Leergemeenschap ‘Diversiteit en Burgerschap’ ambiëren we met de partners duurzaam bij te dragen aan de professionalisering van de lerarenopleiders aangaande Diversiteit- en Burgerschapscompetenties. Deze zijn ingeschreven in respectievelijk het Decreet Basiscompetenties en als een van sleutelcompetenties voor het secundair onderwijs. Didactisch-inhoudelijk omgaan met diversiteit heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen zowel in de praktijk als in onderzoek. Via de Leergemeenschap wensen we de professionalisering in diepte en breedte te versterken vanuit de good practices en onderzoeksbevindingen, met de nodige kritische reflectie. Dit doen we door drie overlegmomenten in het jaar te faciliteren tussen de lerarenopleiders.

Door het versterken van de diversiteitscompetenties van de lerarenopleiders beogen we mede de (gelijke) onderwijskansen te vergroten van alle leerkrachten, en bij uitbreiding van de leerlingen.

Op welke manier kunnen lerarenopleiders de diversiteits- en burgerschapscompetenties van toekomstige leerkrachten versterken?

We beogen volgende doelstellingen:
– lerarenopleiders samenbrengen die werken rond diversiteit en burgerschap;
– een denktank te zijn waarbinnen nieuwe ideeën kunnen ontstaan, synergieën plaatsvinden, kritisch gereflecteerd kan worden, … ;
– over curriculum en burgerschapsprofiel van de leerkrachten nadenken en reflecteren;
– vakinhoudelijk en –didactisch expertise samenbrengen en verder ontwikkelen;
– leermomenten creëren (workshops, seminaries, expert / gastspreker uitnodigen, …), delen van good practices en onderzoeksbevindingen, … ;
– drie maal per jaar (minimaal) samenkomen waar kruisbestuiving tussen de leden van de Leergemeenschap Diversiteit en Burgerschap centraal staat.
De Leergemeenschap Diversiteit en Burgerschap staat (ook) open voor teams van lerarenopleiders.

Voel je je aangesproken als lerarenopleider? Wil je als lerarenopleider aan een hogeschool of universiteit het verhaal meeschrijven? Ben je geprikkeld door het thema en ben je geen lerarenopleider? Je bent welkom! Abonneer je op de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van alle activiteiten: https://www.velov.be/nieuwsbrief/

Voor meer informatie, neem contact op met naima.lafrarchi@ugent.be