Leergemeenschap Filosoferen met kinderen en jongeren

Filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ) creëert een krachtige leeromgeving om zelfstandig en kritisch te leren denken. Filosofische vragen komen voor in alle leergebieden. Een resolutie van het Vlaams parlement vroeg het opleiden van bekwame filosofische gespreksleiders aan de lerarenopleidingen (2002).
In verschillende lerarenopleidingen is hier de voorbije jaren reeds werk van gemaakt.

Naast klassieke didactische competenties willen we binnen deze leergemeenschap het belang van de socratische competenties om een goed filosofisch onderzoeksgesprek te voeren, samen verder uitbouwen binnen de lerarenopleidingen.

Deze leergemeenschap wordt opgestart in nauwe samenwerking met VEFO: Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs (www.filosofieonderwijs.be)

Doelstellingen:

  1. Situatieschets opmaken / actualiseren: waar is er al expertise met FMKJ in de lerarenopleidingen?
  2. Samenbrengen van deze expertise, optekenen van de noden, delen van good practice en onderzoeksbevindingen
  3. Opstart samenwerkingen i.f.v. gezamenlijke studiedagen, onderzoeksprojecten…
  4. Intervisie tussen opleiders van filosofisch gespreksleiders
  5. Opstellen competentieprofiel van filosofisch gespreksleider
  6. Opstellen competentieprofiel van opleider van filosofisch gespreksleiders
  7. De verdere implementatie van FMKJ in het curriculum van de lerarenopleidingen

Wil je meer informatie, of wil je deze leergemeenschap mee helpen uitbouwen, neem dan contact op met eef.cornelissen@odisee.be