Wat is Lesson Study?

Lesson Study is een Japans professionaliseringsprogramma dat zich het laatste decennium wereldwijd verspreidt. De originele, Japanse vorm, ontstaan rond 1900, focust zich vooral op het probleemoplossend onderzoek in lessen, terwijl elders het collaboratief en collectief professionaliseren van leraren (in opleiding) voorop staat. Hierbij focust een Lesson Study-team op het samen ontwerpen van lessen en het verbeteren van de onderwijsinstructie, terwijl het de Lesson Study-kwaliteitscirkel doorloopt. Het doel is om de leerlingen- of studentenprestaties te verbeteren. Om dit te realiseren wordt het leren van de leerling of student zichtbaar gemaakt en als data voor verder praktijkonderzoek gebruikt.

De leergemeenschap

De bedoeling van deze leergemeenschap Lesson Study is het delen van kennis op het gebied van Lesson Study in de lerarenopleiding en samen opleiden. Hoe begin je aan een Lesson Study-cyclus? Hoe begeleid ik het proces met studenten en mentoren? Welke zijn de valkuilen en welke de voordelen? Wat zijn de randvoorwaarden?

Ook kunnen via deze leergemeenschap samenwerkingen gezocht worden voor nieuwe onderzoeks-, implementatie- en valorisatieprojecten.

Als laatste willen we met deze leergemeenschap expliciet de samenwerking opzoeken met de Lesson Study themagroep uit Nederland https://velon.nl/professionalisering/themagroepen/lesson-study/.

Alle Velov-leden zijn van harte welkom. Vraag informatie en meld je aan bij Iris Willems via iris_willems@telenet.be.