Wil jij de kunst van het lesgeven een boost geven of ervaren? De liefde voor het vak doorgeven of delen? Studenten opleiden tot vakinnovatieve leraren?
Dan ben jij de onderwijsprofessional die Lesson Study PLC – Velov zal kunnen smaken.

Wat is Lesson Study? Het is een Japans professionaliseringsprogramma dat zich het laatste decennium wereldwijd verspreidt. De originele, Japanse vorm, ontstaan rond 1900, focust zich vooral op het probleemoplossend onderzoek in lessen, terwijl elders het collaboratief en collectief professionaliseren van leraren (in opleiding) voorop staat. Hierbij focust een Lesson Study-team op het samen ontwerpen van lessen en het verbeteren van de onderwijsinstructie, terwijl het de LS-kwaliteitscirkel doorloopt. Het doel is om de leerlingen- of studentenprestaties te verbeteren. Het leren van de leerling of student wordt zichtbaar gemaakt en als data voor verder praktijkonderzoek gebruikt.

Omdat Lesson Study de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen (PLC) impliceert, ligt hierop de nadruk binnen deze Velov-context. Deze LS-PLG kunnen bestaan uit teams van lerarenopleiders die vakgebonden of vakoverschrijdend aan de slag gaan, en zich schoolbreed en schooloverstijgend willen organiseren.

Hoe begin je aan een Lesson Study-cyclus? Welke zijn de valkuilen en welke de voordelen – volgens internationaal onderzoek? Wat zijn de randvoorwaarden? Maak kennis met deze vorm van professionaliseren in een inspiratiesessie. Je krijgt er antwoord op je inhoudelijke en praktische vragen. Deze inspiratiesessies duren ongeveer twee uurtjes. Daarna worden onder de vleugels van Velov de LS-PLC’s gevormd en via procesbegeleiding aan het gewerkt gezet.

Wie geprikkeld is of zichzelf nog moet overtuigen, kan volgende publicatie raadplegen: https://doi.org/10.1108/IJLLS-04-2019-0031

Met vragen kan je terecht bij :

Iris Willems

0497 39 56 27

iris_willems@telenet.be