De leergemeenschap zet zich in voor de waardering van het beroepsonderwijs in de maatschappij. Zo schreef ze naar aanleiding van de peilingsproeven PAV een memorandum, dat belangrijke topics over het beroepsonderwijs en Project Algemene Vakken belichtte. De didactiek van PAV wordt vanaf 2019-2020 zowel aan de lerarenopleidingen van de hogescholen als die van de universiteiten aangeboden.

Binnen de leergemeenschap worden voorbeelden van goede praktijk gedeeld en kritisch besproken. In 2020 schreven meer dan 30 lerarenopleiders een nieuw handboek vakdidactiek PAV met digitaal platform, aansluitend bij de modernisering van het secundair onderwijs.

Meer informatie over de werking van deze leergemeenschap: ingeborg.plackle@pxl.be of Ingeborg.Plackle@vub.be