Leergemeenschap geschiedenis2021-06-16T15:40:52+02:00

Het geschiedenisonderwijs is volop in beweging. De nieuwe eindtermen dagen ons uit om onze eigen didactiek en het curriculum van onze opleidingen te herdenken. De kwaliteit van instroom en uitstroom in onze opleidingen staat constant onder druk. Vanuit de samenleving worden allerlei grote uitdagingen aan ons vak voorgelegd: burgerschapscompetenties realiseren, mediawijsheid bijbrengen,… Tegelijk wordt er steeds meer (vak)didactisch onderzoek uitgevoerd waarvan we kunnen gebruik maken om de kwaliteit van ons vak te verbeteren.

In deze leergemeenschap ontmoeten lerarenopleiders vanuit heel Vlaanderen elkaar. Je bent uiteraard ook welkom als je geïnteresseerd bent, maar niet rechtstreeks actief bent als lerarenopleider. We werken vraaggestuurd: ook de uitdaging die in jouw opleiding leeft, of de eigen jouw leervraag is welkom op ons agenda. We komen enkele keren per jaar samen, online of in levende lijve.

Voor meer informatie omtrent de werking van deze leergemeenschap kan je contact opnemen met: wouter. smets@kdg.be

Ga naar de bovenkant