Velov, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen, beoogt de ondersteuning van lerarenopleiders aan hogescholen en universiteiten, én van iedereen die daarbuiten betrokken is bij de opleiding, begeleiding en professionalisering van (aspirant-)leraren. De leergemeenschappen dragen duurzaam bij aan die professionalisering.

Nieuwsbrief

Vanuit haar platformfunctie wil VELOV haar leden inlichten over alle relevante informatie aangaande de lerarenopleiding. Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven of schrijf je in.

Conferentie & congres

Jaarlijks organiseert VELOV haar grote conferentie over een actueel onderwijsthema. Driejaarlijks vindt er een internationaal congres plaats, dat samen met de Nederlandse collega’s van VELON wordt georganiseerd.

Opleiding voor lerarenopleiders 

Meer informatie over de opleiding voor lerarenopleiders kan u vinden via onderstaande knop.

Ontwikkelingsprofiel Vlaamse lerarenopleiders

Meer informatie over het ontwikkelingsprofiel voor lerarenopleiders kan u vinden via onderstaande knop.

Links naar andere leuke weetjes …