De Werkgroep Didactiek Aardrijkskunde of WDA verenigt alle lerarenopleiders aardrijkskunde en de vakspecifieke pedagogische begeleiding voor het secundair onderwijs. De WDA ondersteunt het continu verder bouwen aan een visie voor goed aardrijkskunde-onderwijs. Daarnaast worden voorbeelden van goede praktijk gedeeld en kritisch besproken. Vakdidactisch onderzoek en methodieken worden uitgewisseld. Samen materiaal ontwikkelen behoort ook tot de mogelijkheden. Zo zag in 2018 het handboek Vakdidactiek aardrijkskunde (Steegen, A. et al) het daglicht.

Meer informatie over de werking van deze leergemeenschap: arjan.goemans@pxl.be.