Velov, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen, beoogt de ondersteuning van lerarenopleiders aan hogescholen en universiteiten, én van iedereen die daarbuiten betrokken is bij de opleiding, begeleiding en professionalisering van (aspirant-)leraren. De leergemeenschappen dragen duurzaam bij aan die professionalisering.

Aardrijkskunde

Diversiteit en burgerschap

Filosoferen

Geschiedenis

Lesson study

Wiskunde