De start: een workshop coderen in Estland

In 2014 woonde ik als leraar SO een eTwinning-workshop bij over ‘coderen’ in Tallinn, Estland. Enkele leerkracht-experten bekwaamden me niet alleen in het coderen, ze besmetten me ook met de Erasmus-microbe. Dat bleek een taai beestje, want hoewel ik vrijwel onmiddellijk daarna begon te werken in de lerarenopleiding van Howest University of Applied Sciences, ging ik echt aan de slag met eTwinning en bleef ik mij professionaliseren op het vlak van internationalisering. Ik ben ervan overtuigd dat dit hier nog voor meer lerarenopleidingen kansen liggen. Hopelijk triggeren de uiteenlopende projecten die we de voorbije jaren met partners en studenten opgezet hebben jou ook. Grijp je kans, want eTwinning biedt echt een meerwaarde voor leraren in opleiding.

De eerste eTwinning-projecten in de lerarenopleiding van Howest

Op de conferentie in Tallinn leerde ik wat eTwinning inhield en startte ik een eerste project met middelbare scholen uit verschillende Europese landen onder de naam Four Pics One World.  Mijn derdejaarsstudenten aardrijkskunde van de lerarenopleiding werkten samen met leerlingen van middelbare scholen en ze maakten een app over hun eigen land met behulp van eenvoudige codeertools. Mijn studenten gebruikten hiervoor LearningApps, een gebruiksvriendelijke webapplicatie met kleine, interactieve bouwstenen en sjablonen waar eigen content aan kan worden toegevoegd. Dit project liet zien dat coderen op een laagdrempelige manier kan aanzetten tot actief leren.
Met een collega van Ostfold University College in Noorwegen, die ik had ontmoet in een eTwinning- webinar, startte ik het project ‘ICT in the classroom’ op, waarbij onze studenten ervaringen uitwisselden met het gebruik op stage van apps zoals Book Creator, Thinglink, Kahoot, Socrative, Sway en Prezi.

Het grensverleggende Erasmus+-project DLAB met eTwinning als basis

Met dezelfde Noorse partner en nieuwe contacten uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk kwam een project tot stand rond implementatie van technologie in de klas, namelijk Digital Learning across Boundaries DLAB I, een Erasmus Key Action 2-project. Dit project met eTwinning als basis liep drie jaar en werd een succes. Een grote internationale gemeenschap van docenten, leerkrachten, studenten en leerlingen werkte aan technology outdoors, STEM to STEAM en CLIL. Het verhaal werd voortgezet met DLAB II Changemakers, een tweede Erasmusproject met nieuwe partners uit Spanje. DLAB II liep van 2019 tot 2022 en had het ontwikkelen van changemakers en onderwijs in sociale innovatie als hoofdfocus. We werkten rond ‘breaking physical, personal and environmental boundaries’. Elk jaar creëerden we een nieuw eTwinning-project. Studenten postten kennismakingsvideo’s en reflectievideo’s in de vorm van TED-talks, deelden foto’s en bestanden op de Twinspace en met zijn allen maakten we pagina’s met planningen en updates. De digitale samenwerking op afstand vulden we telkens aan met fysieke mobiliteiten in de verschillende partnerlanden, wat onze verbondenheid nog versterkte. In het coronajaar 2020-2021 konden geen bezoeken meer plaatsvinden en schakelden we volledig over naar online werken via het eTwinning-platform. Het DLAB-project was een geweldige leerervaring voor alle betrokkenen en kreeg verschillende nationale en Europese prijzen, o.m. de European Innovative Teaching Award.

 Het project Start to Teach: een voorbeeld van een nationaal eTwinning-project

Naast bovenstaande initiatieven hebben we met PXL Hogeschool het nationale eTwinning-project Start to Teach opgezet, waarin studenten hun eerste onderwijservaring deelden. Een eTwinning-project in eigen land is zeker ook waardevol. Feedback geven op elkaars lessen en samen voorbereidingen maken gaat nu eenmaal makkelijker als je een zelfde onderwijscontext deelt en in het Nederlands kan communiceren.

 

Integratie van eTwinning in het curriculum van de lerarenopleiding: studenten zetten zelf onderwijsprojecten op

Verder integreerden we als lerarenopleiding in Howest eTwinning in een aantal cursussen. In seminaries voor eerste- en tweedejaarsstudenten leerden we de basis van eTwinning aan en lieten we ervaren eTwinners uit het secundair onderwijs hun praktijken delen met de studenten. In het laatste jaar van de lerarenopleiding moeten Howest-studenten in de module International Projects in Education een project ontwikkelen en kunnen ze ervoor kiezen om een eTwinning-project uit te werken, al dan niet in samenwerking met een ervaren leerkracht in een basisschool of middelbare school. In het eerste semester van 2019 gebeurde dit voor het eerst en het bleek een zeer goede ervaring te zijn, zowel voor onze studenten als voor de leerkrachten van de scholen. Vanaf 2022-2023 zal deze module deel uitmaken van het Engelstalige semester We Teach The World en zullen ook internationale studenten deelnemen. Studenten zullen in deze module, met ondersteuning van het nationaal agentschap EPOS, de basics van eTwinning leren kennen en een concept uitdenken voor een concreet eTwinning-project met een buitenlandse partner.

Concluderend kan ik op grond van mijn ervaring zeggen dat eTwinning een krachtig instrument is om het leren en de motivatie in het onderwijs te verbeteren. Via eTwinning-projecten kunnen studenten en leerlingen competenties zoals burgerschap, sociaal-relationele competenties, talenkennis, interculturele communicatie en ICT-vaardigheden verwerven. Kortom eTwinning moet worden opgenomen in het curriculum van lerarenopleidingen in heel Europa.

www.etwinning.be/vlaanderen

Frederik De Laere

lerarenopleider Howest