Home2024-06-05T09:27:54+02:00

Velov, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen, beoogt de ondersteuning van lerarenopleiders aan hogescholen en universiteiten, én van iedereen die ook daarbuiten betrokken is bij de opleiding, begeleiding en professionalisering van (aspirant-)leraren.

Velov wil vanuit haar platform- en communicatiefunctie een dynamisch netwerk vormen dat meedenkt en een standpunt inneemt in onderwijskwesties met betrekking tot de lerarenopleiding, dit zowel nationaal als internationaal. Het is tevens een organisatie die de belangen behartigt van haar leden. Daarnaast wil Velov in de toekomst vanuit haar ontwikkelfunctie een expertisecentrum zijn dat lerarenopleiders tools aanreikt voor professionalisering.

Vanuit haar platformfunctie wil Velov haar leden inlichten over alle relevante informatie aangaande de lerarenopleiding. Wens je op de hoogte te blijven van onze activiteiten (conferenties, congressen, workshops, seminaries), nieuwe goede praktijken binnen de lerarenopleidingen …? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief!

Leergemeenschappen

De ondersteuning van lerarenopleiders aan hogescholen en universiteiten.

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV.

Blog

Blijf op de hoogte van interessante opinies over actuele gebeurtenissen in het onderwijslandschap.

Wil je ook graag lid worden?

Wil je ook graag lid worden?

Geraak geïnspireerd en blijf up-to-date!

Ga naar de bovenkant