Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Aankondiging vierde editie 2016-2017

Masterclass voor Lerarenopleiders

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor leraren- opleiders die op zoek zijn naar verbreding en verdieping van hun deskundigheid, die bereid zijn om zichzelf als lerarenopleider in vraag te stellen en om de eigen praktijk te onderzoeken en die willen leren van, met en aan elkaar.

Alle lerarenopleiders zijn welkom (ongeacht net, associatie of instelling: centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit). Ook mentoren die in een vast samenwerkingsverband met een leraren- opleiding samenwerken, kunnen deel- nemen.

Belangrijk is dat je een les- en of begelei- dingsopdracht hebt zodat je je eigen prak- tijk kan onderzoeken of eigen ervaring kan inbrengen, en dat je op alle sessies aanwezig kan zijn.

Aanbevelingen

 •   Kom je met twee (of meer) collega’s van dezelfde opleiding, dan blijkt dit de return naar de eigen instelling te vergroten.
 •   Als je inschrijft in overleg met je opleidingshoofd, blijkt er meer kans dat je het draagvlak van de leereffecten binnen je eigen opleiding versterkt.

Waarom de Masterclass voor Lerarenopleiders volgen?

Lerarenopleider zijn, is meer dan lesgeven in een lerarenopleiding. Dit stelt specifieke eisen aan de expertise van de leraren- opleider. Voel je je aangesproken om je daarin verder te professionaliseren, dan is deze Masterclass voor Lerarenopleiders iets voor jou.

De Masterclasses voor Lerarenopleiders van de expertisenetwerken van Gent en Leuven hebben de krachten gebundeld en met de steun van de Vereniging Leraren- opleiders Vlaanderen (VELOV) kondigen we graag de vierde, vernieuwde, editie van een Vlaanderenbrede Masterclass voor Lerarenopleiders aan.

Heb je zin om te leren en uit te wisselen over jouw job als lerarenopleider? Ben je benieuwd naar recente inzichten daarover, naar de mening van experten, naar de deskundigheid van collega’s, naar de aanpak in andere opleidingen? Wil je leren om door praktijkonderzoek meer inzicht te krijgen in jouw eigen praktijk en die praktijk te verbeteren?

Wil je daarover samenzitten, even weg van de eigen werkplek in een gezamenlijk traject dat banden smeedt, dan krijg je in deze Masterclass voor Lerarenopleiders daartoe de kans.

De Masterclass voor Lerarenopleiders is een inservice professionaliseringstraject waarin we stil- staan bij de eigenheid van het beroep van lerarenopleider en de complexiteit van de verschillende rollen die je als lerarenopleider opneemt/vervult.

Hierbij krijg je de kans om vanuit twee complementaire invalshoeken je eigen rol en praktijk als lerarenopleider onder de loep te nemen. Steevast staat je eigen praktijk als lerarenopleider en het leren van en met elkaar centraal. Je maakt hierbij deel uit van een professionele leergemeenschap met collega’s uit andere lerarenopleidingen. Op geregelde tijdstippen tijdens het academiejaar maak je tijd voor input en uitwisseling onder begeleiding van ervaren coaches.

De Masterclass bestaat uit twee trajecten die je gelijktijdig kan volgen. Je kan er ook voor kiezen slechts één van beide op te nemen. De Masterclass start en eindigt met een gezamenlijke dag voor alle deelnemers.

Inhoud en vorm Professionele identiteit

Traject

Stilstaan bij de eigen professionele ontwik- keling staat centraal. Vanuit de inbreng van gastsprekers word je uitgenodigd om je eigen praktijk te onderzoeken: we bespre- ken de complexiteit van het lerarenopleider zijn, verdiepen het concept ‘congruent op- leiden’, gaan in op vormen van leren voor lerarenopleiders, op waarderend coachen en op de dynamiek tussen (werk)context en professioneel handelen als lerarenoplei- der.

Dit traject loopt gespreid over zeven da- gen: drie tweedaagses met overnachting en één losse dag.

Het is omwille van de koppeling theorie en praktijk meer geschikt voor deelnemers met minstens twee jaar ervaring in een lerarenopleiding.

Traject Praktijkonderzoek

In dit traject leggen we de nadruk op het verder ontwikkelen en ondersteunen van ‘de lerarenopleider als onderzoekende professional’. Je voert onder begeleiding een onderzoek uit naar je eigen praktijk.

Tijdens zes sessies van een halve dag wordt praktijkonderzoek gekaderd, krijg je gerichte feedback op jouw praktijkonder- zoek en kan je uitwisselen met collega- lerarenopleiders via diverse werkvormen. Deze sessies worden aangevuld met tussentijdse individuele begeleiding, een digitaal leerplatform en kritische vrienden in je eigen opleiding.

Je sluit steeds aan bij dezelfde groep/ leergemeenschap. Je kiest voor dinsdag- namiddag in Leuven of donderdagnamid- dag in Gent.

Data

Infodag (vrijblijvend)  29 augustus 2016

Masterclass

 •   6 oktober 2016
 •   25 of 27 oktober 2016
 •   24 en 25 november 2016
 •   29 november of 1 december 2016
 •   20 of 22 december 2016
 •   2 en 3 februari 2017
 •   7 of 9 februari 2017
 •   30 en 31 maart 2017
 •   18 of 20 april 2017
 •   19 mei 2017
 •   30 mei of 1 juni 2017
 •   24 augustus 2017

Gent: Arteveldehogeschool
Campus Kantienberg, 10e verdieping 13-18u.

Voor het traject Praktijkonderzoek kies je ofwel de dinsdagnamiddag donderdagnamiddag in Gent, telkens van 13u.30 tot 16u.30.

Startdag (Leuven)
Traject Praktijkonderzoek Traject Professionele Identiteit Traject Praktijkonderzoek Traject Praktijkonderzoek Traject Professionele Identiteit Traject Praktijkonderzoek Traject Professionele Identiteit Traject Praktijkonderzoek Traject Professionele Identiteit Traject Praktijkonderzoek Slotdag (Gent)

sessie 1 tweedaagse 1 sessie 2 sessie 3 tweedaagse 2 sessie 4 tweedaagse 3 sessie 5 eendaagse 4 sessie 6

in Leuven ofwel de

Locatie

Het traject ‘Praktijkonderzoek’ loopt parallel in Gent (Arteveldehogeschool) en in Leuven.

Het traject ‘Professionele Identiteit’ vindt plaats in Leuven: Iers College (www.leuveninstitute.eu), Janseniusstraat 1, 3000 Leuven. Deze locatie ligt in het centrum van Leuven en is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Prijs

 •   1350 euro indien je de hele Masterclass volgt (beide trajecten)
 •   800 euro indien je enkel inschrijft voor het traject ‘Professionele Identiteit’
 •   600 euro indien je enkel inschrijft voor het traject ‘Praktijkonderzoek’In de prijs is inbegrepen: professionele begeleiding, cursusmateriaal, gastsprekers, overnachtingen (traject ‘Professionele Identiteit’) en maaltijden.
  Voor het traject ‘Professionele Identiteit’ zijn de over- nachtingen op basis van tweepersoonskamers. Als je wil overnachten in een éénpersoonskamer betaal je 150 euro extra (dat is 50 euro per tweedaagse).

  De tweedaagses van het traject ‘Professionele Identi- teit’ starten op donderdag 10u. en eindigen op vrijdag 17u. Wie de files wil vermijden op donderdagmorgen kan tegen de prijs van 100 euro (per tweedaagse) een voorovernachting boeken op woensdagavond.

Praktisch

Inschrijven

 •   Voorinschrijven om je plaats te verzekeren kan via e-mail naar frederik.maes@schoolofeducation.eu en joke.hurtekant@arteveldehs.be met vermelding van naam, instelling, opleiding en traject(en).
 •   Definitief inschrijven kan vanaf 16 augustus 2016, eveneens via e-mail naar frederik.maes@schoolofeducation.eu en joke.hurtekant@arteveldehs.be
  met vermelding van naam, instelling, opleiding, traject(en) en facturatiegegevens. Dan ontvang je ook een factuur voor betaling. De inschrijving is pas definitief na bevestiging door de organisatoren en na betaling.
 •   De inschrijvingen worden afgesloten op 25 september 2016.We streven naar een grote diversiteit aan achtergronden, opleidingen en profielen. In functie daarvan kunnen we een maximum stellen aan het aantal deelnemers per opleiding of campus.

  Het maximaal aantal deelnemers is 25 voor het traject ‘Professionele Identiteit’ en 30 voor het traject ‘Praktijkonderzoek’. Bij een te beperkt aantal deelnemers kunnen de organisatoren beslissen het betreffende traject niet in te leggen.

  Nog vragen?
  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  frederik.maes@schoolofeducation.eu joke.hurtekant@arteveldehs.be

Gegevens

Datum:
29 augustus 2016
Tijd:
13:00 - 18:00
Evenement Categorie:

Locatie

Arteveldehogeschool Campus Kantienberg, 10e verdieping
Kantienberg
Gent, 9000 België
+ Google Maps

Deel ons verhaal, kies je platform

Ga naar de bovenkant