Informatie over leergemeenschappen

 1. Wat is het doel van een Velov-leergemeenschap?

Velov, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen, beoogt de ondersteuning van lerarenopleiders aan hogescholen en universiteiten, én van iedereen die daarbuiten betrokken is bij de opleiding, begeleiding en professionalisering van (aspirant-)leraren. De leergemeenschappen dragen duurzaam bij aan die professionalisering.

Een Velov-leergemeenschap heeft diverse doelen:

 1. een ontmoetingsfunctie tussen lerarenopleiders van verschillende instellingen;
 2. een nuttige denktank waarbinnen er nieuwe ideeën groeien, ideeën worden doorgegeven, de visie op onderwijs en vakdidactiek wordt ontwikkeld, samenwerkingsverbanden worden opgezet, materiaal wordt uitgewisseld …;
 3. als collectief inhoudelijk/ (vak)didactische kennis verbreden en verdiepen door bijvoorbeeld een gastspreker uit te nodigen, een abonnement voor een vaktijdschrift aan te schaffen, een gesprekpartner bij onderwijsinnovatie uit te nodigen, …
 1. Voor wie is een Velov-leergemeenschap?

Elke lerarenopleider die lid is van Velov kan aansluiten bij een leergemeenschap. Ook voor beginnende lerarenopleiders vormt een dergelijke professionalisering en netwerking een meerwaarde.

 1. Wie kan een Velov-leergemeenschap oprichten?

Elke lerarenopleider kan, samen met andere collega’s die een passie delen, een leergemeenschap oprichten in functie van gedeelde behoeften, gemeenschappelijke ideeën, …, mits een onderbouwde motivering en een doelgerichte aanpak. We beogen minimaal drie keer per academiejaar een samenkomst en een gezamenlijke Dag van de Leergemeenschappen, waar kruisbestuiving tussen de leergemeenschappen centraal staat.

Indien je interesse hebt om een leergemeenschap op te richten kan je contact opnemen met info@velov.be

 1. Welke rollen zijn er binnen een Velov-leergemeenschap?

Leergemeenschappen hebben een of meerdere trekkers die het voortouw nemen om de leergemeenschap structureel samen te brengen. Zij gelden tevens als aanspreekpunt voor Velov. Jaarlijks brengen zij een beknopt schriftelijk verslag uit van de bijeenkomsten, eventuele acties, de deelnemende leden, en geplande initiatieven (met begroting) …

 1. Welke ondersteuning biedt Velov?

Velov ondersteunt bij het vormgeven van de leergemeenschap door alle leden hiervan op de hoogte te brengen en door oproepen in de nieuwsbrief op te nemen. Afhankelijk van de noden kan elke leergemeenschap daarnaast rekenen op een financiële ondersteuning om activiteiten vorm te geven. Mits een onderbouwde vraag en bewijsstukken kan er per leergemeenschap per academiejaar max. 750 euro voorzien worden voor professionaliseringsinitiatieven (geen catering).

 1. Welke VELOV-leergemeenschappen zijn momenteel (2020 – 2021) actief?
 • Leergemeenschap geschiedenis
 • Leergemeenschap PAV
 • Leergemeenschap aardrijkskunde
 • Leergemeenschap wiskunde
 • Leergemeenschap filosoferen
 • Leergemeenschap lesson study
 • Leergemeenschap alumni opleiding voor lerarenopleiders