Studiedag VELOV: Oog voor identiteit in de lerarenopleiding

19 oktober – Universiteit Antwerpen, stadscampus, lokaal S.D.127 (9u-16u) Onderwijs heeft als taak om in te spelen op de ontwikkelingen die zich voordoen in de samenleving. Een uitdagende opdracht, als je weet dat leerkrachten, leerlingen en studenten steeds vaker uit heel verschillende socio-economische en culturele contexten komen. In deze studiedag van VELOV bekijken we op welke manier de lerarenopleiding studenten voorbereidt op deze uitdaging. Leren we student-leraren voldoende hoe ze ...

VELON-VELOV congres 2019: Opleiden voor de toekomst

Breda , Nederland

Link naar de conferentiepagina met alle informatie: http://velov.be/conferentie/velon-velov-congres-2019-opleiden-voor-de-toekomst-18-19-maart-2019-chasse-theater-breda/

VELON – VELOV congres 2019: opleiden voor de toekomst

Op 18 en 19 maart 2019 kwamen meer dan 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Breda. Het thema Opleiden voor de Toekomst staat centraal tijdens dit congres. Als we kinderen en jongeren willen opleiden voor de toekomst, dan moeten we ook leraren opleiden voor de toekomst. Wat de toekomst ons brengt en van ons vraagt weten we niet. Daarom is het van belang dat we leraren opleiden ...

Gender en onderwijs

eNSPIRED neemt je ook in 2019 mee in het genderverhaal. Op 20 en 21 maart 2019 ben je van harte welkom op onze internationale leerweek in Brussel. Neem samen met onze vrienden uit Rwanda en Cambodja internationale genderuitdagingen onder de loep en zoek samen met hen naar oplossingen. Ben jij er graag bij? Ontdek het programma en schrijf je nu in bijgevoegde URL.

Leerlab: community service learning (CSL)

Op vrijdag 29/03 organiseert de werkgroep vakdidactiek van VELOV een leerlab rond ‘Community service Learning’ (CSL) met als gastspreker Prof. Dr. Lucas Meijs. Prof. Dr. Lucas Meijs focust zich in zijn onderzoek op vrijwilligerswerk, met een spoor naar community service learning. Met deze verrijkende input over het leren uit en door maatschappelijke betrokkenheid bij studenten willen we op zoek gaan naar wat service learning concreet kan betekenen voor een de ...

€25

Studieseminarie modernisering secundair onderwijs: impact op de lerarenopleidingen

Vanaf september start de uitrol van de modernisering secundair onderwijs. Vanaf september start eveneens de uitrol van de hervorming van de lerarenopleidingen. Bij lerarenopleidingen en lerarenopleiders zijn er veel vragen over de modernisering van het secundair onderwijs. Wat verandert er juist vanaf september? Hoe zal gewerkt worden met de nieuwe eindtermen?  Welke plannen zijn er voor de 2e en de 3e graad? Wat betekent dit voor de opleiding van nieuwe ...

Velon studiedag 2019

De Velon studiedag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 8 november op het Utrecht Science Park (Uithof). De organisatie ligt in handen van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht in samenwerking met Opleidingsscholen waarin zij participeren. Meer informatie: http://velon.nl/professionalisering/velon-studiedag-2019/ 

Dag van de leergemeenschappen

Op 4 december zijn jullie erg welkom op de Dag van de Leergemeenschappen. Dit jaar focussen we op Service Learning in de lerarenopleiding. We sluiten af met de jaarlijkse VELOV-ledenvergadering.  Programma  13u 15 – 13u30 Ontvangst  13u30 – 14u50 Service Learning in de lerarenopleiding door Linde Moriau en dr. Bram Pynoo (VUB) 14u50 – 15u30 Speeddate tussen leergemeenschappen  pauze  15u45 – 17u00 Co-creatie beleid eigen leergemeenschap 17u00 – 18u00 Algemene ...

Ga naar de bovenkant